Vad gör jag om en skada uppstår?

Om du råkat ut för en skada anmäler du det direkt till försäkringsbolaget via e-post. Du skickar ifylld skadeformulär som avser den försäkring du tecknat. Skadeformulär hittar du längre ner på denna sida. Behöver du bifoga ett läkarintyg eller andra dokument till din skadeanmälan som innehåller känsliga personuppgifter behöver även skadeliden fylla i och signera ett samtycke. Detta ger försäkringsbolaget rätt att ta del av dessa uppgifter för att kunna reglera skadan.

Beroende på vilken försäkring du har ska ifyllt skadeformulär och eventuellt samtyckesformulären skickad via e-post eller vanlig post.

För Olycksfallsförsäkring

Skicka ifyllt skadeformulär tillsammans med eventuella andra handlingar till Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22 SOLNA. För mer information kontakta Sedgwick på [email protected] eller Tel: 08-98 33 60.

För Hyrbil, Biljett, Resa, Tävlingsavgift, Elektronik

Skicka ifyllt skadeformulär och eventuellt samtyckesformulären via e-post till: [email protected]

För Assistansförsäkring

Skicka ifylld skadeanmälan till: SBM Försäkring AB, Box 27142, 102 52 Stockholm eller till e-post: [email protected]

Här hittar du skadeformulär för din försäkring:

Bifoga de dokument som anges i skadeformuläret.

Om du bifogar känsliga personuppgifter, till exempel läkarintyg ber vi dig att skriva ut samtyckesformulären som du hittar här och låta personen som intyget avser signera detta.

Detta gör det möjligt för försäkringsbolaget att ta del av uppgifterna för att kunna reglera skadan.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller klagomål?

Om du som kund vill framföra klagomål mot Easy Peasy Insurance rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance, Klagomålsansvarig.

Klagomålet skickar du per brev till:

Easy Peasy Insurance AB, Klagomålsansvarig, Byalagsgatan 12, 72591 Västerås. Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

För klagomål rörande försäkringen kontakta AmTrust Nordic AB. AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, telefon 08-440 38 00 eller via e-mail till [email protected]

Hur fungerar ångerrätten?

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller följande: För försäkringar med en försäkringstid längre än en 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar från avtalets ingående. Tidsfristen räknas från dagen när försäkringsavtalet ingicks, det vill säga när du mottog försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer Ångra Köp. Om du väljer att utöva din ångerrätt återbetalas en proportionell premie motsvarande den tidsperiod som försäkringen har kvar att vara gällande minus en administrationsavgift på 99 kronor.