Hjälp med skador

Vad gör jag om en skada uppstår?

Om du råkat ut för en skada loggar du in på Mina Sidor (länk finns i menyn ovan), väljer den försäkring det gäller och klickar på ”Skadeanmälan”.

För självriskförsäkringen

Självriskförsäkringen för den aktuella produkten täcker kostnaden för självrisken du betalar till det försäkringsbolag som hanterar din hemförsäkring. När du har betalat självrisken gör du en skadeanmälan på Mina Sidor. Observera att du måste skicka in underlag för kostnaden för din självrisk när du gör skadeanmälan.

För allriskförsäkringen

Skadeanmälan görs på Mina Sidor. Observera att du kan behöva ha underlag som exempelvis polisanmälan eller skadeanmälan till din hemförsäkring redo innan.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller klagomål?

Om du som kund vill framföra klagomål mot Easy Peasy Insurance rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance, Klagomålsansvarig.

Klagomålet skickar du per brev till:

Easy Peasy Insurance AB, Klagomålsansvarig, Byalagsgatan 12, 72591 Västerås. Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

För klagomål rörande försäkringen kontakta:

Eir Försäkring AB, Org nr: 559166-0617

BOX 3132, 103 62 Stockholm, [email protected]

Hur fungerar ångerrätten?

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller följande: För försäkringar med en försäkringstid längre än en 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar från avtalets ingående. Tidsfristen räknas från dagen när försäkringsavtalet ingicks, det vill säga när du mottog försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer Ångra Köp. Om du väljer att utöva din ångerrätt återbetalas en proportionell premie motsvarande den tidsperiod som försäkringen har kvar att vara gällande minus en administrationsavgift på 49 kronor.