Frågor och svar

Hur gör jag för att köpa en försäkring?

Vi säljer våra försäkringar i samarbete med e-handlare. På deras siter ser du vilka produkter som går att försäkra och det är där du aktiverar och köper din försäkring. Om du har aktiverat din kostnadsfria självriskförsäkring kan du också i efterhand köpa till en allriskförsäkring hos oss på Mina Sidor. Du loggar bara in på Mina Sidor med BankID så ser du vilka försäkringar som är tillgängliga för dig.

Vilka försäkringar har ni?

Vi har två typer av försäkringar:

Självriskförsäkringen

Denna försäkring täcker kostnaden för den självrisk du betalar till din hemförsäkring vid en skada på produkten som du försäkrat via oss. För att självriskförsäkringen ska gälla måste du ha en hemförsäkring hos ett annat bolag och din skada måste ha godkänts och reglerats av dem först. Därefter gör du en skadeanmälan hos oss och skickar in underlaget för din betalda självrisk.

Allriskförsäkringen

Allriskförsäkringen är en omfattande försäkring som har skydd mot förlust eller skada. Den gäller i hela världen och du betalar ingen självrisk. Gäller också oavsett om du har en hemförsäkring eller inte. Beroende på vilken typ av skada det är kan du behöva skicka in polisrapport eller anmälan till annan försäkring när du gör en skadeanmälan.

Vad gör jag om en skada uppstår?

Skadeanmälan gör du på Mina Sidor på vår hemsida. Du kan läsa mer om skadeanmälan här.

Hur säger jag upp min försäkring?

Är din försäkring längre än 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på och väljer Ångra Köp.

Vad har Easy Peasy för betalningsalternativ?

Du betalar din försäkring via Swish.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller klagomål?

Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och du är osäker på om det omfattas av försäkringen, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance via e-post: [email protected].

Om du som kund vill framföra klagomål mot Easy Peasy Insurance rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance, Klagomålsansvarig. Klagomålet skickar du per brev till: Easy Peasy Insurance AB, Klagomålsansvarig, Byalagsgatan 12, 72591 Västerås.

Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

För klagomål rörande försäkringarna kontakta Eir Försäkring AB, Org nr: 559166-0617 BOX 3132, 103 62 Stockholm, [email protected]

Hur lång ångerrätt har jag?

Du har 14 dagars ångerrätt. Vi tillämpar självklart lagen om distansavtal och utanför affärslokaler.

Vad behöver jag göra för att ångra mitt köp?

Är din försäkring längre än 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på och väljer Ångra Köp.

Hur fungerar ångerrätten?

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller följande: För försäkringar med en försäkringstid längre än 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar från avtalets ingående. Tidsfristen räknas från dagen när försäkringsavtalet ingicks, det vill säga när du mottog försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Om du vill utöva din ångerrätt loggar du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer Ångra Köp. Om du väljer att utöva din ångerrätt återbetalas premien minus en administrationsavgift på 49 kronor.

Hur lång tid brukar det ta att hantera ett skadeärende?

Det tar 1 till 2 veckor men oftast går det fortare än så.