Hur gör jag för att köpa en försäkring?

Hej, vi har utvecklat Easy Peasy Insurance för att du skall kunna köpa en försäkring enklare, billigare och snabbare. Innan du tecknar din försäkring kan du alltid läsa alla villkor för försäkringen du är intresserad av.

Så här köper du en försäkring.

1. Du går in på www.easypeasyinsurance.com. Du kan göra detta på din mobil eller dator. Försäkringarna gäller över hela världen.

2. Beroende på vilken försäkring du väljer är det lite olika köp processer.

 • Avbeställningsförsäkringar: Du väljer enkelt vilken försäkring du är intresserad av följ flödet och svara på frågorna.
 • Elektronikförsäkring resa: Du väljer enkelt vilken försäkring du är intresserad av följ flödet. Välj datum för avresa och hemresa. Ange märke på elektronik, modell samt vart du skall resa.
 • Hyrbil självriskförsäkring: Du väljer försäkringen och följer flödet. Du anger hyrperiod, startdatum och slutdatum. Du anger vart du hyrt bilen.
 • Olycksfallsförsäkring: Du väljer enkelt försäkringen du är intresserad av följ flödet och svara på frågorna.

3. Du loggar in med ditt BankID. Vi använder BankID för att säkerställa din ID och för att se till att din försäkring gäller för dig.

4. Du godkänner din försäkring. Kontrollera att du har uppgivit rätt uppgifter.

5. Du betalar med Swish. Använder ditt BankID som bekräftelse. Din försäkring gäller direkt när din betalning är gjord. Du får en direkt bekräftelse på din skärm. Och dina sidor uppdateras så din försäkring är aktuell.

6. Du får ett mail skickat till din e-post och där finns alla uppgifter om din försäkring. Samt en PDF på din faktura. Du har ett unikt nr för varje försäkring som tecknas.

7. Ut och njut, så tar vi hand om din oro. Tack för att du anlitade Easy Peasy Insurance.

Vad täcks av försäkringen?

Vi har olika typer av försäkringar, klicka här och hitta villkor, förköpsinformation och produktinformationsblad för försäkringen du är intresserad av.

När täcks jag av försäkringen?

Vi har olika typer av försäkringar, klicka här och hitta villkor, förköpsinformation och produktinformationsblad för försäkringen du är intresserad av.

Hur mycket kostar det?

Priset för samtliga avbeställningsförsäkringar är 7% av det försäkrade beloppet. Priset för själriskreducering på Hyrbil beror på hur länge du hyr bilen. Gå in på produkten Självriskreducering Hyrbil och ange när hyran startar och slutar så kommer priset att beräknas. För Elektronik på resa beror priset på vilka produkter du önskar försäkra och hur länge resan varar. Gå in på produkten ”Elektronik på resa” och ange vad du önskar försäkra och hur länge resan är så beräknas priset direkt. Se fullständiga villkor för respektive försäkring här.

Vilket belopp ska anges vid Resa avbeställning?

Du kan försäkra resekostnader. Resekostnader definieras som flyg-, tåg- buss eller färjebiljetter samt boende, hyrbil, paketresor och aktiviteter på resmålet som erbjuds till allmänheten och är prissatta enligt en fast prislista. Se exempel nedan på.

Exempel 1: Jag och familjen har köpt flygbiljetter till Kreta för 9 000 kr. Dessa köptes för 2 dagar sen. Vi bokade igår hotell för 12 000 kronor men enbart betalt en deposition om 2 000 kr, full betalning görs 10 dagar innan resan. I samband med logibokningen har även köpt och betalt en golf green-fee avgift på 1 000 kronor. Om vi avbokar flyg får vi inget tillbaka från flygbolaget. Avbokar vi hotellet innan full betalning är gjord förlorar vi hela depositionen och om vi avbokar efter att full betalning är gjord förlorar vi halva logikostnaden (6 000 kr). Avbokar jag golfrundan får jag inget tillbaka. SVAR: Försäkrat belopp bör då vara högst 9 000 kr + (12 000 kr – 6 000 kr) + 1 000 kr = 16 000 kronor för att ni inte ska förlora pengar även om avbeställningen görs efter att full logibetalning gjorts.

Exempel 2: Jag bokade en båtresa till Rügen för 2 000 kr i förrgår. Jag tänker boka logi vid ett senare tillfälle men har inte riktigt bestämt hur jag vill bo. Vilket belopp ska jag försäkra? SVAR: Just nu går det bara att försäkra de kostnader som har betalts eller bokats högst 2 dagar före tecknande av försäkringen och det går tyvärr inte att försäkra framtida planerade kostnader. Vi arbetar på att kunna lägga till ytterliggare belopp på försäkringen i efterhand.

Exempel 3: Vi bokade en resa för tre dagar sen. Resan börjar först om 3 månader och vi önskar köpa en avbeställningsförsäkring, går det? SVAR: Tyvärr går det inte att köpa försäkringen om resan köptes/bokades för mer än 2 dagar sedan. Vi hoppas att resan blir trevlig och att ni återkommer till Easy Peasy högst två dagar efter köp/bokning vid er nästa resa.

Exempel 4: Vi bokade en skidsemester i fjällen för 12 000 kronor igår för boende, liftkort och skidskola till barnen. Slutbetalningen sker 5 veckor innan ankomst och det enda vi betalt just nu är en anmälningsavgift. Vi åker med bil och bor i stuga. Om vi avbokar efter att full betalning är gjord får vi inget tillbaka från researrangören. Vilket belopp ska jag försäkra? SVAR: Om ni inte får tillbaka något av er betalda resekostnader vid avbokning kan ni försäkra hela resekostnaden.

Vilket belopp ska anges vid Biljett avbeställning?

Du kan försäkra biljettkostnad för Konserter, Teater, Idrottsarrangemang och liknande arrangemang som erbjuds till allmänheten och är prissatta enligt en fast prislista. Ange vilket belopp du önskar försäkra, beloppet ska motsvara det som inte fås tillbaka om biljetterna avbokas. Se fullständiga villkor här.

Vilket belopp ska anges vid Tävling avbeställning?

Försäkringen omfattar försäkrades del av anmälningsavgift till tävlings- eller motionsevenemang var som helst i världen förutsatt att de är öppna för allmänheten. Begreppet ”tävling” eller ”tävlingsavgift” omfattar även motionsevenemang eller avgift till sådant evenemang. Försäkringen omfattar den försäkrades andel av anmälningsavgiften som inte återbetalas enligt arrangörens gällande avbeställningsvillkor. Se fullständiga villkor här.

Vad innebär det att välja familjepaketet vid Avbeställning Resa?

Du väljer familjepaketet om du reser med din familj och vill att de ska omfattas av avbeställningsskyddet. Familjepaketet innebär att du och din familj är försäkrade och kan få tillbaka försäkrade resekostnader. Om du väljer familjepaketet innebär det att de försäkrade är: Du som tecknar försäkringen samt din partner (maka/make/sambo/registrerad partner ) samt barn under 18 år folkbokförda på din adress. Försäkrade är även dina barn under 18 år som ej bor hos dig. Se fullständiga villkor för respektive försäkring här.

Vad innebär det att välja familjepaketet vid Avbeställning Biljett?

Försäkrad är du som köper försäkringen samt make/maka/sambo/registrerad partner och barn under 18 år folkbokförda på tecknares adress (gäller även för dina barn under 18 år som ej bor hos dig). Se fullständiga villkor för respektive försäkring här.

Vem kan köpa försäkringar hyrbil, elektronik, resa, tävling eller biljett försäkring?

För att teckna och omfattas av försäkringen måste man ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Försäkringen gäller för den eller de personer som anges i försäkringsbrevet. Se fullständiga villkor på respektive försäkring här.

Olycksfallsförsäkring

Vem kan teckna försäkringen?

För att teckna och omfattas av försäkringen måste man:

 • har fyllt 16 år men ej över 70 år
 • vid tiden för ansökan är fullt arbetsför enligt definition (se definition nedan)
 • är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa
 • uppfyller kraven för grupptillhörighet eller som medförsäkrad

Vad täcker Olycksfallsförsäkringen?

Försäkringen täcker dig vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, ofrivillig yttre händelse. Det är viktigt att det går att identifiera tidpunkt och plats för händelsen för att försäkringen ska gälla.

Här är några exempel på vad du kan få ersättning för.

 • Läkekostnader
 • Resekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Merkostnader
 • Rehabiliteringskostnader och handikapphjälpmedel
 • Ersättning vid sjukskrivning
 • Krishjälp
 • Medicinsk invaliditet (Se förklaring nedan)
 • Ekonomisk invaliditet (Se förklaring nedan)
 • Ersättning vid dödsfall

Vad innebär fullt arbetsför?

För att anses som fullt arbetsför ska försäkringssökande:

 • kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
 • inte varit sjukskriven mer än 14 dagar de senaste 90 dagarna
 • inte till någon del uppbära sjuklön från arbetsgivare eller ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk-/aktivitetsersättning även vilande eller tidsbegränsad, handikappersättning eller annan liknande ersättning,)
 • inte ha särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning, inte heller ha pågående eller vilande arbetsskadelivränta.

Vad kan jag maximalt få ut av Olycksfallsförsäkringen?

Försäkringen kan ersätta upp till 10 prisbasbelopp för Ekonomisk eller Medicinsk invaliditet. 1 prisbasbelopp är 47 300 kronor 2020.

Vad är medicinsk invaliditet?

Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent till följd av olycksfallsskada. Arbetsförmågan bedöms bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke prövats.

Med medicinsk invaliditet avses av olycksfallet orsakad bestående fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas av behörig läkare, oberoende av försäkrads arbetsförhållanden, yrke eller sysselsättningar på fritiden. Även förlust av inre organ räknas som medicinsk invaliditet.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller obegränsat i Sverige samt resten av Norden. Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands utanför EU/EES längst i upp till ett år.

Vid olycksfall utanför Norden gäller försäkringsmomenten Medicinsk invaliditet, Missprydande ärr och Dödsfall som inträffar i direkt anslutning till olycksfallet.

Försäkringen gäller även vid vistelse utomlands i hela världen under obegränsad tid om den försäkrade är:

 • i utlandstjänst hos svenska staten, ett svenskt företag eller en svensk ideell förening
 • i tjänst hos ett utländskt företag med fast anknytning till Sverige
 • i tjänst hos en sammanslutning av stater där Sverige är medlem
 • i tjänst hos internationell organisation med fast anknytning till Sverige
 • utlandsstuderande
 • au pair

Vad är inte en olycksfallsskada?

Som olycksfallsskada räknas inte:

 • överansträngning, sjukliga förändringar, smitta eller förgiftning
 • skada till följd av ingrepp, behandling, undersökning
 • påverkan av alkohol och/eller droger samt frivilligt orsakad kroppsskada

Förnyelse av olycksfallsförsäkring

Försäkringen förnyas för ett år i taget under förutsättning att:

 • Du eller Easy Peasy Insurance inte säger upp försäkringen
 • Du betalar aviserad premie för ny försäkringsperiod

Easy Peasy Insurance förbehåller sig rätten att utan uppsägning ändra premie och försäkringsvillkor vid årsförfallodagen.

Du kan när som helst säga upp försäkringen med omedelbar verkan eller vid önskad framtida tidpunkt. Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång om gruppförsäkringsavtalet upphör att gälla och/eller om du som försäkrad inte betalar premien i rätt tid. Försäkringsgivarens ansvar begränsas eller kan helt utebli om du lämnar oriktiga uppgifter och/eller grovt åsidosätter dina förpliktelser mot Easy Peasy Insurance eller om det finns andra synnerliga skäl.

Vid distansavtal finns en lagstadgad ångerrätt att inom 14 dagar från det försäkringshandlingarna erhållits. Återbetalning sker då av eventuell inbetald premie.

Easy Peasy Insurance har rätt att debitera riskpremie och kostnader för den tid försäkringsskydd varit gällande samt kostnader hänförliga till avtalets ingående.

Om du vill utöva din ångerrätt loggar du in på Mina Sidor på http://www.easypeasyinsurance.com och väljer Ångra Köp. Om du väljer att utöva din ångerrätt återbetalas en proportionell premie motsvarande den tidsperiod som försäkringen har kvar att vara gällande minus en administrationsavgift på 99 kronor.

Premie för olycksfallsförsäkring

Premien för försäkringen fastställs för ett år i taget. Premiens storlek beror på försäkringens omfattning, försäkringsbelopp och ålder. Premiebetalning sker en gång om året.

Vad gör jag om en skada uppstår?

Om du råkat ut för en skada anmäler du det direkt till försäkringsbolaget via e-post. Du skickar ifylld skadeformulär som avser den försäkring du tecknat. Skadeformulär hittar du längre ner på denna sida. Behöver du bifoga ett läkarintyg eller andra dokument till din skadeanmälan som innehåller känsliga personuppgifter behöver även skadeliden fylla i och signera ett samtycke. Detta ger försäkringsbolaget rätt att ta del av dessa uppgifter för att kunna reglera skadan.

Olycksfallsförsäkring

Vid olycksfall skickas skadeformuläret nedan tillsammans med eventuella andra handlingar till:
Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22 SOLNA.
För mer information kontakta Sedgwick på [email protected] eller Tel: 08-98 33 60.

Assistansförsäkring

Vad gäller om jag vill säga upp min försäkring?

Generellt gäller avslut i enlighet med slutdatum på din försäkringsperiod. Men läs villkor vad som gäller för just din tilläggsförsäkring. 

Hur säger jag upp min försäkring?

Är din försäkring längre än 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på och väljer Ångra Köp.

Vad händer om jag inte betalar ett förnyelseerbjudande?

Försäkring avslutas på slutdatum för perioden. Premien ska betalas enligt gällande betalningsvillkor. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringsperiodens början förutsatt att premien betalats. Om försäkringen, efter ikraftträdande, inte betalas i tid. Betalar du försäkringen innan dess fortsätter den att gälla.

Vad har Easy Peasy Insurance AB för betalningsalternativ?

De flesta av våra försäkringar ligger som årsbetalning, men vi har även försäkringar som går att betala per månad.

Vad händer om jag väljer att inte betala ett förnyelseerbjudande?

Din försäkring avslutas på slutdatum för perioden.

 

Ångerrätt

Hur lång ångerrätt har jag?

Du har 14 dagars ångerrätt. Vi tillämpar självklart lagen om distansavtal och utanför affärslokaler.

Vad behöver jag göra för att ångra mitt köp?

Är din försäkring längre än 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på och väljer Ångra Köp.

Väghjälp

Vad gör jag om oturen är framme och behöver hjälp längs vägen?

Du ringer Väghjälps larmnummer: 0771-88 89 90. Var beredd att ange uppgifter som registreringsnummer, vad som har hänt samt var någonstans fordonet befinner sig. Om du har försäkringen Väghjälp Person ska du alltid ange ditt personnummer.

Hur funkar det med hyrbil, hotell eller hemresa?

Om bilen inte skulle gå att laga på plats eller inom fyra timmar på verkstaden får du ersättning för hyrbil, hotell eller hemresa (maxbelopp 3 000 kr).

Vem löser hyrbil eller hotell till mig?

Det gör vår partner Viking som hanterar larmservice

Betalar jag någon självrisk?

Nej, du betalar ingen självrisk för Easy Peasy Insurance AB vägassistansförsäkringar. Vägassistans ersätter heller inte erlagd självrisk hos annat försäkringsbolag. 

När börjar en vägassistansförsäkring att gälla?

Den gäller från dagen efter den dag avtal ingicks med Easy Peasy Insurance AB och du har fått din försäkringsbekräftelse med försäkringsbrev.

Vad händer om någon annan kör min bil, gäller försäkring ändå?

Ja, det är bilen som är försäkrad och gäller oavsett vem som kör den.

Vad händer om jag använder annat larmnummer än det som gäller för försäkringen?

Det är enbart larmnummer, 0771-88 89 90, som täcks av  försäkringen.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Finns formulär på hemsidan, prata gärna med Easy Peasy Insurance AB Kundservice så hjälper de till.

Vart ska jag sända skadeanmälan?

SBM Försäkring AB, Box 27142, 102 52 Stockholm
mail: [email protected]

Hur lång tid brukar det ta att hantera ett skadeärende?

Det tar cirka 2 till 3 veckor.

Försäkringsförmedlare

Denna försäkring förmedlas av Easy Peasy Insurance AB i samarbete med SBM Försäkring AB. Både Easy Peasy Insurance AB och SBM Försäkring AB är registrerade försäkringsförmedlare och står under tillsyn av Finansinspektionen. Du kan kontrollera försäkringsförmedlarnas aktuella tillstånd genom att kontakta Bolagsverket eller Finansinspektionen. Försäkringsförmedlarna erhåller ersättning från försäkringsgivaren för den förmedling som sker.

Försäkringsgivare

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-No. 24260 666 | DK-2750 Ballerup | Danmark. Moderna Försäkringar står under tillsyn av Danska Finanstilsynet och Svenska Finansinspektionen. Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffade avtalet.

Hyrbil, tävlingsavgift, elektronik, biljetter och reseförsäkring

Vid skada eller sjukdom skickas skadeformuläret nedan till:
[email protected]

Här hittar du skadeformulär för din försäkring:

Bifoga de dokument som anges i skadeformuläret.

Om du bifogar känsliga personuppgifter, till exempel läkarintyg ber vi dig att skriva ut samtyckesformulären som du hittar här och låta personen som intyget avser signera detta.

Detta gör det möjligt för försäkringsbolaget att ta del av uppgifterna för att kunna reglera skadan.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller klagomål?

Om det finns försäkringsskydd som är särskilt viktigt för dig och du är osäker på om det omfattas av försäkringen, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance via e-post: [email protected] eller via telefon 021-21181. För klagomål som avser försäkringsmäklaren finner ni information om vart ni vänder er under övriga dokument. Se fullständiga villkor på respektive försäkring här.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Easy Peasy Insurance rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Easy Peasy Insurance, Klagomålsansvarig. Klagomålet skickar du per brev till: Easy Peasy Insurance AB, Klagomålsansvarig, Byalagsgatan 12, 72591 Västerås.

Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

För klagomål rörande försäkring, olycksfallsförsäkring kontakta Nordeuropa på mail [email protected] eller skicka in ditt klagomål till adressen Nordeuropa Försäkring AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 56044, 102 17 Stockholm.

För klagomål rörande försäkringar, hyrbil, tävlingsavgift, elektronik, biljetter och reseförsäkring kontakta AmTrust Nordic AB. AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, telefon 08-440 38 00 eller via e-mail till [email protected]

Försäkringsgivare är AmTrust International Underwriters DAC., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland som står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Försäkringsgivaren representeras i Sverige av sin generalagent, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.

Hur fungerar ångerrätten?

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) gäller följande: För försäkringar med en försäkringstid längre än 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar från avtalets ingående. Tidsfristen räknas från dagen när försäkringsavtalet ingicks, det vill säga när du mottog försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren.

Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer Ångra Köp. Om du väljer att utöva din ångerrätt återbetalas en proportionell premie motsvarande den tidsperiod som försäkringen har kvar att vara gällande minus en administrationsavgift på 99 kronor.