Tillbaka
1
Produkt
Olycksfallsförsäkring 
12 månader

Olycksfallsförsäkring 12 månader45 kr/mån (540 kr/år)

Otur med olyckan, tur med försäkring.

Och du – goda försäkringar (och råd) är inte dyra.

Easy Peasy Insurance Olycksfallsförsäkring kostar endast 45 kr/månaden.
Det är mycket som kan gå fel här i livet. Dagtid är de flesta försäkrade genom arbetsgivare, fackförbund eller skola. På fritiden saknar många av oss olycksfallsskydd.
Med en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för maximal otur.

Du betalar för 12 månader vid köp när försäkringen tecknas, totalt 540 kr/år.

En olycka händer så lätt. Du kan halka på ett bananskal, trilla på cykeln, ramla ned för trappan eller klämma fingrarna i bildörren. Ibland läker skadorna snabbt, ibland lämnar de spår för livet. Har du riktig otur behöver du både sjukhusvistelse och rehabilitering.

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk trygghet och stöd vid en olycka i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Du kan också få ersättning för läkekostnader, tandskadekostnader, resekostnader, rehabiliteringskostnader, förlorad arbetsinkomst, invaliditet, krishjälp och dödsfall. Maximal ersättning är 473 000 kr år 2020.

Försäkringen gäller dygnet runt när du drabbas av en kroppsskada genom en plötslig, ofrivillig yttre händelse.

Den gäller även när du är utomlands i upp till ett år.

Du måste vara mellan 16-70 år samt vara fullt arbetsför och bosatt och folkbokförd i Sverige för att teckna försäkringen.

Klicka för att visa mer